Algemene voorwaarden Presence Outdoor

Contactgegevens:

Presence Outdoor
06 523 557 63
offline@presenceoutdoor.nl
www.presenceoutdoor.nl

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door je direct in te schrijven via de website en akkoord te gaan met de voorwaarden, of je gaat akkoord met een offerte. Na inschrijven of akkoord offerte krijg je een aanbetalingsfactuur van 50% van de factuurwaarde. Het restant volgt na d.d. programma.

Deelnemers

Voor GROUP Programma’s geldt dat naast de facilitator(s) er plaats voor minimaal 2 en maximaal 9 deelnemers per programma. PO kan de deelname aan het programma annuleren indien er minder deelnemers zijn dan het minimum aantal.

Aansprakelijkheid/verzekering

De PO betracht zoveel als mogelijk zorgvuldigheid ten aanzien van de organisatie en de invulling van het programma. Maar PO is niet aansprakelijk voor schade in verband met het programma en/of het handelen of nalaten van de facilitators. Deze uitsluiting geldt ook voor alle mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s en vermissing/beschadiging van bagage. De deelnemer dient een passende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s gepaard gaande met het uitoefenen de sporten: wandelen, mountainbiken en kanoën.

PO is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen van de deelnemer, zoals reis-, zorg- en annuleringsverzekering. De deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat zijn/haar geestelijke en lichamelijke toestand het toelaat om aan het programma deel te nemen.

Annulering

Indien de deelnemer de deelname aan het programma onverhoopt moet annuleren gelden de volgende annuleringskosten:

 • annulering tussen 2 en 4 maanden voor vertrek: 50% van de reissom
  • < 2 maanden voor vertrek: 100% van de reissom

  De annulering dient schriftelijk te geschieden. De deelnemer heeft de mogelijkheid een andere deelnemer in zijn/haar plaats te laten gaan. Deze deelnemer wordt toegelaten tot het programma op voorwaarde dat PO hiermee akkoord gaat. PO behoudt zich het recht voor om de voorgestelde vervanging af te wijzen.

  Covid-19

  Het kan zijn dat de situatie wijzigt en dat het programma (last-minute) niet door kan gaan. In overleg met PO en de deelnemers kan kosteloos verplaatst worden naar een nieuwe datum/programma.

  Indien een deelnemer vlak voor vertrek covid-19 krijgt of covid-19 klachten krijgt en geen test meer kan laten doen, kan de deelnemer niet meer deelnemen aan het programma. In dat geval gelden de voorwaarden zoals vermeld bij Annulering.

  Prijzen

  De prijzen voor 2023 zijn onder voorbehoud.

  Wijziging voorwaarden

  PO kan deze voorwaarden wijzigen wegens gewichtige redenen.